FANDOM


Countryserver är en minecraftserver med adressen countryserver.zapto.org. Servern grundades av spelaren Vasa1628 tillsammans med Frejastrand. Vasa1628 är fortfarande serverns ägare.

ServerMap

En något föråldrad karta över servern.

En karta över servern finns på countryserver.zapto.org:80.

LänderRedigera

Serven är uppdelad i flera länder. Varje land styrs av en eller flera spelare. Det är upp till varje enskilt land att avgöra vilket statsskick som ska tillämpas. Det finns därmed en variation av styrelseformer på servern. Inga överstatliga organisationer existerar. Eventuella tvister mellan länder måste därmed lösas på mellanstatlig nivå. 

De länder som för närvarande existerar på servern är följande:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.