FANDOM


Egypten är ett litet land i serverns östra delar. Det känns igen på dess stora pyramider och dess byggnader, som nästan uteslutande består av sandsten.

Geografi Redigera

Egypten är till en absolut majoritet öken. En mycket liten del av landytan består dock av gräsbevuxen mark.

Det närmaste grannlandet är Afghanistan. Avståndet mellan de båda länderna är däremot stort.

Egyptenairview

Centrala Egypten

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.