FANDOM


England är ett litet land styrt av Mars1677. Landets bebyggelse består till en överväldigande majoritet av glashöghus, och för att underlätta transport finns i England en uppsättning röda bussar med vilka man snabbt kan resa inom staden.

Historia Redigera

Dagens England var först känt som glasstaden, vilket kom av alla de höghus som finns i landet, vars väggar till största delen består av glas. På denna tid sågs inte glasstaden som en fullvärdig nation. Det beslutades dock senare att området skulle namnges England samtidigt som det fick officiell status som ett självständigt land.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.