FANDOM


Frankrike är serverns yngsta land, som återupprättades av Vasa1628. Landet saknar för närvarande ledare, och är mycket sparsamt bebyggt.

Frankrike är ett polskt protektorat, som står under polskt beskydd och förvaltning till det att en nationell regering har etablerats.

Geografi Redigera

Frankrike ligger i utkanten av en björkskog, och är mycket nära beläget Norge.

Historia Redigera

Frankrike var ett av de första länderna som grundades på servern efter de ursprungliga städerna, men växte aldrig till någon ansenlig storlek. Landet saknade även då ledare, och generell försummelse ledde till att landet upplöstes och dess bebyggelse sprängdes.

Flera år senare återupprättades Frankrike av Vasa1628, som restaurerade den byggnad som tidigare blivit sprängd, ett hotell, till sitt forna utseende, och utropade samtidigt republiken Frankrikes självständighet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.