FANDOM


Island är ett av serverns största länder, och kännetecknas av dess täta bebyggelse. Island styrs och ägs av Qunan. Landet är också serverns största livsmedelsproducent, mycket tack vare den stora bondgård som står för majoriteten av landets odling.

Islandområde

Ett bostadsområde i Island.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.