FANDOM


Kielce är en stad i Polen, och ingår i östra Polens administrativa region. Närmsta residensstad är Krakow, varifrån Kielce styrs.

Kielce är storleksmässigt litet, då den centrala bebyggelsen består av en enda by. Däremot finns Polens enda ridskola i staden, vilket utmärker den från andra Polska tätorter.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.