FANDOM


Polen är en av serverns största nationer, och även en av de yngsta. Polen grundades av Vasa1628 som fortfarande styr landet som dess president.

Geografi Redigera

Polen består av åtta städer utspridda över servern. Städerna ligger inte nödvändigtvis geografiskt nära varandra och är i de flesta fall inte heller sammankopplade av vägar eller annan infrastruktur. Det enklaste sättet att resa mellan Polens städer är således med teleportör eller warpkommandon.

Polens städer är:

Mindre orter i Polen:

Tack vare Polens utspridda städer och stora arealer är det Polska landskapet varierat, och innefattar berg, slättland, träskmark och kuststräckor.

De länder som ligger närmast Polen är USA, som ligger söder om Warszawa; Norge, som ligger nära Warszawa åt nordväst; och Vatikanstaten, som har en gräns mot Poznan.

Politik Redigera

Polensriksdag

Kammaren i Polens riksdag.

Polen styrs av en president, som för närvarande är Vasa1628. Polen har även en riksdag som tillsammans med presidenten beslutar om lagar och andra bestämmelser. Riksdagen saknar i dagsläget ledamöter, vilket i praktiken ger Vasa1628 obegränsad makt över Polen.

Polen har också ett av serverns mest utvecklade rättssystem, och en samling lagar som reglerar brott, straff, och andra skeenden i landet.

Lokalpolitik Redigera

På lokal nivå är Polen indelat i fyra regioner. I varje region finns en huvudstad (även kallad residensstad) som styr över hela regionen, inklusive andra städer inom området. Regionerna och deras respektive huvudstäder är:

Internationella relationer Redigera

Polskambassad

Polens ambassad i Skottland.

Polen har ambassader i Frankrike, Island och Skottland, men bara Island har en egen ambassad i Polen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.