FANDOM


Sverige är serverns äldsta land. Nationen styrs av Nightfury300.

Utmärkande för Sverige är dess flygplats, som var serverns första, och senare blev modell för många andra länders transportcentra. Slottet är också unikt, då det är det enda ledarresidenset på servern som inte ligger i de centrala delarna av landet. Sveriges slott är istället byggt avlägset i landets nordligaste delar.
Sverigeslott

Sveriges slott.

Geografi Redigera

Majoriteten av Sveriges area utgörs av gräsbevuxna slätter. Därtill har landet betydande landmassor i en närliggande snöbiotop. Sverige har även en lång kuststräcka mot ett av serverns mest centralbelägna hav.

Historia Redigera

Sveriges äldsta byggnader var det första som byggdes på servern, av Vasa1628 och Frejastrand. Dessa två spelare uppförde många av de allra tidigaste husen. Vasa1628 tog sedan över landets ledarskap. Landet skänktes senare till Nightfury300, som idag styr Sverige.

Sverigekyrka

Serverns äldsta nu stående byggnad; Sveriges kyrka.

Bilder Redigera

Sverigeflygplats

Sveriges flygplats med teleportörer till vänster och flygplan till höger. Flygplanet på bilden ersatte det första, ursprungliga flygplanet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.