FANDOM


USA är ett till ytan litet land som styrs av KarlMoverare. Det utmärker sig genom sin moderna arkitektur och nyskapande stadsbild.

Geografi Redigera

USA ligger på en gräsbevuxen platå med berg i norr och kust i söder. Det närmast belägna landet är Polen i norr.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.