FANDOM


Västrawarszawa

Warszawas äldsta stadsdel; västra Warszawa.

Warszawa är en stad i Polen. Det är Polens huvudstad och residensstad i västra Polens administrativa region. Warszawa är Polens äldsta och största stad. I staden ligger Polens riksdag, presidentens officiella residens och alla polska myndigheter och departements huvudkontor.

Geografi Redigera

Warszawa delas av en flod som utgör gränsen mellan stadens norra och södra delar. Staden sträcker sig både över slättland i söder och träskmark i norr och väster. Staden omges av berg i söder och öster och har även betydande kuststräckor. Dessa ger dock endast tillgång till sjöar, och små kanaler är det enda som kopplar dessa till större hav.

Historia Redigera

Polensslott

Polens näst äldsta byggnad; Polens slott.

Warszawa började byggas under namnet "Vasa1628s stad", men bytte sedan namn till Polen, då nationen grundades. Warszawa (då vid namn Polen) växte snabbt, och då staden utökades åt öster döptes den nybyggda stadsdelen till Krakow, samtidigt som den gamla delen fick namnet Warszawa. De två områdena sågs som två olika städer. När Polen sedan införskaffade territorier långt bortom denna bebyggelse gavs istället namnet Krakow till ett av dem, och huvudstaden enades som Warszawa. Vid denna tid hade staden även vuxit till en sådan grad att det var omöjligt att urskilja gränsen mellan dåvarande Krakow och Warszawa, och uppdelningen fyllde inte längre någon funktion.

Historiska byggnader Redigera

I Warszawa idag står många av Polens äldsta byggnader kvar. Den allra äldsta är det så kallade "spawnhuset", vid Warszawas äldsta torg. Detta hus inrymde under nationens tidigaste dagar teleportörer till ett antal länder, och var platsen där alla ankommande spelare hamnade då de reste med teleportör till Polen.

Runt torget framför detta hus finns även många andra byggnader av historiskt värde. Till exempel ligger i närheten ett hus av kvarts med sjöutsikt, som användes som Vasa1628s reguljära bostad under en kort period, men som nu står tomt. Även det avlånga kvartshuset med gyllene gavlar är en av Polens äldsta byggnader, och uppfördes i syfte att tjänstgöra som Warszawas stadshus.

Landets och stadens näst äldsta byggnad är Polens slott, konstruerad i stenblock och kvartspelare och omgiven av en låg mur. Detta slott var tänkt att fylla behovet av en residens för landets ledare, och tjänade sitt syfte under lång tid, tills Polens presidentpalats istället blev den officiella residensen för statschefen. Slottet är dock fortfarande ägt av den polska staten, och är fritt att nyttjas av presidenten om denne så behagar.

Bilder Redigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.