FANDOM


Wroclawpalats

Palatset i Wroclaw

Wroclaw är en stad i Polen. Den är den yngsta av Polens fyra residensstäder och styr norra Polens administrativa region.

Geografi Redigera

Wroclaw ligger på gräsbevuxet slättland. I norr separerar en flod staden från ett snölandskap.
Wroclawstadshus

Wroclaws stadshus

Palatset och stadshuset ligger mellan två byar, varav den västra är störst. Här finns byggnader i ålderdomlig stil i olika storlekar. Båda Wroclaws byar är också stora matproducenter, med en sammanlagd matproduktion lika stor som Poznans.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.